روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

واکـسـن ...

1390/12/13 23:20
1,074 بازدید
اشتراک گذاری

 

سـلام خـالـه هـا و عـمـو جـونـیـام مـن دیـروز واکـسـن ۱۸ مـاهـگـیـمـو

 

زدم خـیـلـی درد داشـت از بـس گـریـه کـردم خـسـتــه شـدم تــازشـم

 

الان تـب هـم دارم دعـا کـنـیـد زودتـر خـوب بـشـم آخـه مـن

 

چـوچـولـوام تـحـمـل درد رو نـدارم فـقـط خـالـه هـامـو کـه مـی بـیـنـم

 

بـراشـون نــاز مـیـکـنـم  :-((  :-))

 

 

 

مـن و خـروس لاریـهـام

 

(خـروس لاریـهـا خـروسـهـای جـنـگ و مـسـابـقـه هـسـتـنـد و

 

 وحـشـی ان و در عـیـن حـال گـرون قـیـمـت هـسـتـنـد ) :دی

  

بـا ایـنـکـه اونـهـا خـروسـهـای خـطـرنـاکـی ان ولـی هـمـشـون بــا

 

مـن مـهـربـونـن ولـی خـالـه عـزرائـیـلـم هـمـیـشـه مـامـان بـابـامـو دعـوا

 

مـیـکـنـه و مـیـگـه آخـرش بــا ایـن خـروسـاتـون یـه بـلایـی ســر

 

آتـریـسـا جـونــم مـیـاریـن بـازم خـروس دارم ولـی چـون اونــا

 

بـزرگـتـر و وحـشـی تـرن بـابـام مـنـو نـمـیـذاره پـیـش اونـا ایـنـایـی هـم

 

کـه عـکـسـاشـونـومـیـبـیـنـیـن تــازه جـوجـه ان هـیـکـلـشـون ایـنــه :-}

 

ایـنـم دوسـتـم شـیـمـسـه چـون خـیـلـی سـفـیـده اسـمـشـوگـذاشـتـم شـیـمـس :D

 

 

 

سـلام خـالـه هـا و عـمـو جـونـیـام مـن دیـروز واکـسـن ۱۸ مـاهـگـیـمـو

 

زدم خـیـلـی درد داشـت از بـس گـریـه کـردم خـسـتــه شـدم تــازشـم

 

الان تـب هـم دارم دعـا کـنـیـد زودتـر خـوب بـشـم آخـه مـن

 

چـوچـولـوام تـحـمـل درد رو نـدارم فـقـط خـالـه هـامـو کـه مـی بـیـنـم

 

بـراشـون نــاز مـیـکـنـم  :-((  :-))

 

 

 

مـن و خـروس لاریـهـام

 

(خـروس لاریـهـا خـروسـهـای جـنـگ و مـسـابـقـه هـسـتـنـد و

 

 وحـشـی ان و در عـیـن حـال گـرون قـیـمـت هـسـتـنـد ) :دی

  

بـا ایـنـکـه اونـهـا خـروسـهـای خـطـرنـاکـی ان ولـی هـمـشـون بــا

 

مـن مـهـربـونـن ولـی خـالـه عـزرائـیـلـم هـمـیـشـه مـامـان بـابـامـو دعـوا

 

مـیـکـنـه و مـیـگـه آخـرش بــا ایـن خـروسـاتـون یـه بـلایـی ســر

 

آتـریـسـا جـونــم مـیـاریـن بـازم خـروس دارم ولـی چـون اونــا

 

بـزرگـتـر و وحـشـی تـرن بـابـام مـنـو نـمـیـذاره پـیـش اونـا ایـنـایـی هـم

 

کـه عـکـسـاشـونـومـیـبـیـنـیـن تــازه جـوجـه ان هـیـکـلـشـون ایـنــه :-}

 

ایـنـم دوسـتـم شـیـمـسـه چـون خـیـلـی سـفـیـده اسـمـشـوگـذاشـتـم شـیـمـس :D

ایـنـم از قـفـس خـروسـام کـه بـابـا جـونـم خـودش درسـت کـرد

ایـنـم عـکـسـهـایـی از مـرغ هـای مـیـنـیـاتـوری بــابــا جـونـم

کـه کـمـیـاب و گـرونـه

 

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف