عـکـسـهـای جـدیـد آتـریـسـا جـونـی

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
عـکـسـهـای جـدیـد آتـریـسـا جـونـی

 

 

>>:<<  ایـنـم عـکـسـای عـیـد آتـریـسـا جـون  >>:<<

 

 

 

ایـنـجـا از بـس بـازی کـردم دیـگـه خـسـتـه شـدم و بـغـل

خـالـه عـزرائـیـل خـوابـیـدم ....

ایـنـجـا هـم سـیـزده بـدره ...

 

 

 


ادامه مطلب :

 

>>:<<  ایـنـم عـکـسـای عـیـد آتـریـسـا جـون  >>:<<

 

 

 

 

 

 

ایـنـجـا از بـس بـازی کـردم دیـگـه خـسـتـه شـدم و بـغـل

خـالـه عـزرائـیـل خـوابـیـدم ....

 

مـن خـیـلـی بـسـتـیـن مـو دوسـت دارم :دی 

ایـنـجـا هـم سـیـزده بـدره ...

 

 

 

 

بـابـا جـون یـه عـالـمـه دوسـت دارم...

 

 

 

 

 

[ دوشنبه 20 / 9 / 1391 ] [ 20:59 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : سـال نـو] [ ]