بـابـا جـونـیـم روزت مـبـارکــ ...

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
بـابـا جـونـیـم روزت مـبـارکــ ...

 

 

 

 (( پدرم کوه امید            مادرم یاس سپید 

 

 

 

 پدرم عطر وجود     مادرم غرق سجود

 

 

پدرم روشنی خانه ی ما       مادرم چراغ کاشانه ی ما 

                       ای خدا کم نشود

 

 

                               سایه شان از سر ما ... ))

 

 

     تـقـدیـم بـه بـهـتـریـنـا پـدر و مـادر عـزیـزم _ دوسـتـتـون دارم

 

                               

 

           بـابـا جـونـم روزت مـبـارکــ

 

 

 

[ 14 / 3 / 1391 ] [ 20:01 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]