روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

بـابـا جـونـیـم روزت مـبـارکــ ...

1391/3/14 20:01
1,410 بازدید
اشتراک گذاری

 

 

 

 (( پدرم کوه امید            مادرم یاس سپید 

 

 

 

 پدرم عطر وجود     مادرم غرق سجود

 

 

پدرم روشنی خانه ی ما       مادرم چراغ کاشانه ی ما 

                       ای خدا کم نشود

 

 

                               سایه شان از سر ما ... ))

 

 

     تـقـدیـم بـه بـهـتـریـنـا پـدر و مـادر عـزیـزم _ دوسـتـتـون دارم

 

                               

 

           بـابـا جـونـم روزت مـبـارکــ

 

 

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!