روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

عـکـسـهـای شـب قـدر جـیـگـر خـالـه ...

1391/5/25 11:27
1,199 بازدید
اشتراک گذاری

 

  عـبــادتـت قـبـول حـق بـاشـه خـالـه جـون

 

 

ایـنـجـا رو بـبـیـن تـو رو خـدا داشـت بـه زبـون خـودش بـلـنـد بـلـنـد دعـا مـیـخـونـد بـعـد یـه

دفـعـه مـتـوجـه شـد کـه اطـرافـیـانـش دارن نـگـاش مـیـکـنـن و بـهـش میـخـنـدن بـیـچـاره مـات

شـد و داشـت فـقـط نـگـاه مـیـکـرد چـون نـمـیـدونـسـت قـضـیـه چـیـه:دی

چـه دعـایـی داری مـیـکـنـی هـا ؟؟؟  :-))

نـگـاه تـو رو خـدا رفـتـه سـراغ تـلـفـن مـیـگـه زنـگ بـزنـم بـه دوستـم

( حـالا نـمـیـدونـیـم دوسـتـش دخـتـره یـا پـسـر؟؟؟ !!! )

 

 

  عـبــادتـت قـبـول حـق بـاشـه خـالـه جـون

 

ایـنـجـا رو بـبـیـن تـو رو خـدا داشـت بـه زبـون خـودش بـلـنـد بـلـنـد دعـا مـیـخـونـد بـعـد یـه

دفـعـه مـتـوجـه شـد کـه اطـرافـیـانـش دارن نـگـاش مـیـکـنـن و بـهـش میـخـنـدن بـیـچـاره مـات

شـد و داشـت فـقـط نـگـاه مـیـکـرد چـون نـمـیـدونـسـت قـضـیـه چـیـه:دی

 

چـه دعـایـی داری مـیـکـنـی هـا ؟؟؟  :-))

ایـنـم دوسـتـیـه کـه تـو مـسـجـد پـیـداش کـرد ...

نـگـاه تـو رو خـدا رفـتـه سـراغ تـلـفـن مـیـگـه زنـگ بـزنـم بـه دوستـم

( حـالا نـمـیـدونـیـم دوسـتـش دخـتـره یـا پـسـر؟؟؟ !!! )

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف