شـیـریـن زبـونـی هـای آتـریـسـا جـون

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
شـیـریـن زبـونـی هـای آتـریـسـا جـون

 

 

سـلام دوسـتـای خـوبـم

 

اکـنـون کـه زمستـان در گـذر است وسـرمـا بـیـداد مـی کـنـد آتـریـسـا

 

کـوچـولـو بـا وجـود نـازنـیـنـش بـه خـونـه مـا گـرمـایـی تـابـستـونـی

 

آورده و حـضـورش بـه زنـدگـیـمـون شـادی ونـشـاط مـیـده...

 

آتــریـسـا جـون الان بـرا خـودش خـانـومـی شـده و بـازبـون خـودش

بـهـمـون مـیـفـهـمـونـه کـه چـی مـیـخـواد مـثـلا :

 

مـامـان . بـابـا . جـیـش . بـیـا . آب ( آبـَه) مـاشـیـن ( دیـدیـد)

غـذا ( مَ مَ) بـیـرون رفـتـن (دَ دَ ) گـوشـت ( گـُوش)

مـادر جـون (مـادر) بـادکـنـک ( بـاکـوبـک ) بی ادب ( بَــدَب)

 

آتـریـسـا جـون مـا بـلـده صدای بعـضـی از حـیونـا رو در بـیاره مـثـل :

 

خـروس ، سـگ ، گـربـه ، جـوجـه ، قـوربـاغـه ، کـلاغ ، غـاز ،

گـوسـفـنـد ، گــاو ، اسـب

 

از 1 تـا 10 رو بـلـده بـشـمـاره فـقـط ایـنـارو تـقـریـبـا اشـتـبـاه مـیـگـه :

 4 ( چـا) 6 (دیـش ) 7 ( هـَپ) 8 (هـَـش)

 

راسـتـی بـچـه هـا ...

 

 

 

 تـازه از خـواب بـیـدار شـدم کـه انـقـدر سـرحـالـمـا

 

 آخ جـون آب بــازی

 

 ایـنـجـا هـم مـامـان مـهـسـا هـر کـاری کـرد نـتـونـسـت مـنـو از تـو

 ایـن آبـکـش دربـیـاره چـون خـیـلـی حـال مـیـده

 

 


ادامه مطلب :


 

سـلام دوسـتـای خـوبـم

 

 

اکـنـون کـه زمستـان در گـذر است وسـرمـا بـیـداد مـی کـنـد آتـریـسـا

 

کـوچـولـو بـا وجـود نـازنـیـنـش بـه خـونـه مـا گـرمـایـی تـابـستـونـی

 

آورده و حـضـورش بـه زنـدگـیـمـون شـادی ونـشـاط مـیـده...

 

آتــریـسـا جـون الان بـرا خـودش خـانـومـی شـده و بـازبـون خـودش

 

بـهـمـون مـیـفـهـمـونـه کـه چـی مـیـخـواد مـثـلا :

 

مـامـان . بـابـا . جـیـش . بـیـا . آب ( آبـَه) مـاشـیـن ( دیـدیـد)

غـذا ( مَ مَ) بـیـرون رفـتـن (دَ دَ ) گـوشـت ( گـُوش)

مـادر جـون (مـادر) بـادکـنـک ( بـاکـوبـک ) بی ادب ( بَــدَب)

 

آتـریـسـا جـون مـا بـلـده صدای بعـضـی از حـیونـا رو در بـیاره مـثـل :

 

خـروس ، سـگ ، گـربـه ، جـوجـه ، قـوربـاغـه ، کـلاغ ، غـاز ،

گـوسـفـنـد ، گــاو ، اسـب

 

از 1 تـا 10 رو بـلـده بـشـمـاره فـقـط ایـنـارو تـقـریـبـا اشـتـبـاه مـیـگـه :

 4 ( چـا) 6 (دیـش ) 7 ( هـَپ) 8 (هـَـش)

 

 

راسـتـی بـچـه هـا آتـریـسـا جـون مـن 3 تـا خـالـه داره 1 عـمـه داره 

1 دونـه هـم عـمـو داره ولـی دایـی نـداره ...

 

 اسـم هـای مـا بـه زبـون آتـریـسـا جـون  :))

 

آتـریـسـا ( آتـیـس ) بـابـا مـرتـضـی ( دَبــِـزا ) مـامان مـهـسـا( مـسـا )

خـالـه سـارا ( سـالا ) شـوهـر خـالـه سـارا - مـحـمـد ( مـمـد )

خـالــه فـاطـمـه ( آ پـاطـمـه ) بـچـه هـا اســم مــن سـپـیـده بـــه مــن

مـیـگـه کـیـن کـیـن آخـه یـکـی نـیـسـت بـهـش بـفـهـمـونـه سـپـیـده چـه

ربـطـی بـه کـیـن کـیـن داره ولـی شـایـد اسـمـای دیـگـه رو قـشـنـگـتـر

بـگـه ولـی اولـیـن اسـمـی رو کـه گـفـت اسـم مـن بـود کـه کـلـی هـم

خـوشحـال شـدم حـالا هـم مـیخـواد صدام کـنه مـیگـه کـیـن کـیـن بـیـا .

 

 

 

 

 تـازه از خـواب بـیـدار شـدم کـه انـقـدر سـرحـالـمـا

آخ جـون آب بــازی

ایـنـجـا هـم مـامـان مـهـسـا هـر کـاری کـرد نـتـونـسـت مـنـو از تـو

ایـن آبـکـش دربـیـاره چـون خـیـلـی حـال مـیـده

ایـنـجـا پـاتـوق مـنـه بـفـرمـایـیـن تـو

وای چـه ژسـتـی گـرفـتـمـا :دی

چـشـمـتـون روز بـد نـبـیـنـه ایـنـجـا مـن سـرخـک داشـتـم  :((

 

[ سه شنبه 22 / 11 / 1392 ] [ 23:03 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]