.: آتــریـسـا تا این لحظه ، 7 سال و 2 ماه و 22 روز سن دارد :.
.: مامان مهسـا تا این لحظه ، 32 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد :.
.: بابا مرتضـی تا این لحظه ، 35 سال و 6 ماه و 21 روز سن دارد :.