.: آتــریـسـا تا این لحظه ، 6 سال و 10 ماه و 26 روز سن دارد :.
.: مامان مهسـا تا این لحظه ، 32 سال و 3 ماه سن دارد :.
.: بابا مرتضـی تا این لحظه ، 35 سال و 2 ماه و 25 روز سن دارد :.