روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

عـکـس کـوچـولـوتـر کـه بـودم ...

      ســلام خـالـه هـا و عـمـو جـونـیـای خـوبـم ایـنـم از عـکـسـام  کـوچـولـوتـر کـه بـودمـه ...    اولـیـن روزیـه کـه دنـیـا اومـدم    ایـنـجـا ۱ مـاهـمـه  ایـنـجـا ۲ مـاهـمـه  ایـنـجـا ۴ مـاهـمـه  ایـنـجـا هـم فـکـر کـنـم ۶ مـاهـه بـودم :دی  ایـن مـال ۹ مـاهـگـیـمـه  ایـن هـم مـال تـولـد ۱ سـالـگـیـمـه     ...
18 بهمن 1390

آتــریـســا جـون

         سـلام دوسـت جـونـیـام مـن آتــریـســا هـسـتـم 1 سـال و 5 مـاهـمـــه    الانـــم خـالـه جـونـم بـرام وبـلاگ درسـت کـرده تـا یـه روزی خـودم    بـــزرگ بـشـم اِدارَش کـنـم .....    امـیـدوارم از وبــم خـوشـتـون بـیـاد و بـا هـم دوسـتــای خـوبــی    بــاشـیـــــم .             ...
17 بهمن 1390