روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

خـالـه سـپـیـده
روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون
آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

Email :

سـلام دوسـت جـونـیـام مـن آتــریـسـا دخـتـر مـامـان مـهـسـا و بـابـا مـرتـضـی هـسـتـم 1 سـال و 5 مـاهـمـه الانـم خـالـه جـونـم بـرام وبـلاگ درسـت کـرده تـا یـه روزی خـودم بــزرگ بـشـم اِدارَش کـنـم ..... تــاریــخ تــولـــــــد : 9 / 6 / 1389 سـال بــبــر
[ - ] [ - ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : <-PostCategory->] [ ]